All posts by divhomes

නිවාස සිහිනය -අංක 02- වෙල් යායකට මායිම් වු ඉඩමකට නිර්මානය කරන ලද නිවස….

නිවාස සිහිනය
අංක 02

Image

   Image

වෙල් යායකට මායිම් වු ඉඩමකට නිර්මානය කරන ලද නිවස….

Image

 

මෙම ඉඩම පර්. 10 කින් යුක්තය.එනමුත් මෙම නිවස පර්.8 කින් සමන්විත ඉඩමකටද භාවිතා කල හැකිය.

Image

නිවස නිර්මානයේදී දායක වූ මූලික කරුනු…….
1.උපරිම පිරිවැය රු. ලක්ශ 60 ක් වීම.
2.වෙල් යායකට මායිම් වී රමනීය පරිසරයක පිහිටා තිබීම නිසා එයින් උපරිම ප්‍රයොජන ලබා ගැනීම සහ අතුලත මිදුල් අවශ්‍ය නොවීම.
3.කාමර 3කට සීමා වීම.
4.වහලවල් නොපෙන්වීම සහ පෙට්ටි හැඩැති නිවසක් වීම.

බිම් මහල

Image

වෙල් යායකට මායිම් වී රමනීය පරිසරයක පිහිටා තිබීම නිසා නිවසේ ප්‍රදාන ස්ථාන වූ විසිත්ත කාමරය,කෑම කාමරය,ප්‍රදාන නිදන කාමරය එයට අනූරූප ලෙස ස්ථාන ගත කර ඇත.විශාල ජනේල මගින් පිටත පරිසරය නිවස තුලට ආරෝපනය කර ඇත.

ඉහත හේතුව නිසා පසු පස මිදුල, ඉදිරිපස මිදුල තරමට විශාලව භාවිතා කර ඇත.

Image

පැන්ට්‍රිය පසෙකට කර එයටම විශේශිත වූ අවකාශයක් ලබා දී ඇත.ප්‍රදාන නිර්මානයට හානියක් නොවන පරිදි බිත්ති මගින් ආවරනය(වහලවල් නොමැති..) කර දොරවල් යොදා ඇත.ගරාජයද ස්ථාන ගත කර ඇත්තේ පැන්ට්‍රියට පහසුවෙන් ලගා වීම්ට හැකි වන පරිදිය.තවද මෙම අවකාශය තුල දර ලිපක්,මිරිස් ගලක් වැනි ලාංකික නිවසකට අවශ්‍ය ආම්පන්න තබා ගැනීමටද යොදා ගත හැකිය.

Image

ඉදිරිපස අමුත්තන්ගේ නිදන කාමරයද, වැරන්ඩාව සමග කුඩා විසිත්ත කාමරයක්ද (ප්‍රදාන විසිත්ත කාමරයට අමතරව) නිර්මානය කර ඇත.
නාන කාමරය තුල ස්වාභාවික ගසක් සි‍ටුවීමට පහසුකම් සලසා ඇත.
පඩිපෙල යට ස්ටෝරු කාමරයක් ලෙස යොදා ගෙන ඇත.

Image

උඩු මහල

Image

උඩු මහල ලෙස භාව්තා කර ඇත්තේ නිදන කාමරය,පවුලේ විසිත්ත කාමරය සහ නාන කාමරය පමනි.
පෙර පරිදිම නිදන කාමරය සහ පවුලේ විසිත්ත කාමරය බැල්කනිය සහ විශාල ජනේල මගින් පරිසරයට සම්බන්ද කර ඇත.
ජල ටැංකිය නාන කාමරය උඩ ස්ථානගත කර ඇත.

Image

3D නිර්මානය

Image

Image

Image

Image

Image

Image

මෙම නිවස නුදුරු දිනකම ඉදි කරන බැවින් පින්තූර මගින් දැනුම ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්න…….

div.homes@yhoo.com

Advertisements

නිවාස සිහිනය අංක 01- පර්.5ක ඉඩමකට ගැලපෙන නිවස

නිවාස සිහිනය
අංක 01
පර්.5ක ඉඩමකට ගැලපෙන නිවස

මෙම නිවස පර්.5ක කුඩා ඉඩමකට ගැලපෙන පරිදි නිර්මානය කර ඇත.
දිගින් අඩි 49ක් ද පලලින් අඩි 28ක් ද පමන වන ඉඩමකට භාවිතා කල හැක.

පි‍ටුපස අඩි 10ක් ද ඉදිරිපස අඩි 15ක් ද අවකාශයක් (මිදුල) තබා ඇත.
නිවසේ එක් බිත්තියක් ඉඩමේ මායිමකටද අනෙක් පස අඩි 3ක අවකාශයක්ද තබා ඇත.

Image

බිම් මහල
විස්තරය

විසිත්ත කාමරය(ව.අ.150)
කෑම කාමරය සහ පැන්ට්‍රිය(ව.අ.180)
නිදන කාමරය(ව.අ.103)
නාන කාමරය(ව.අ.32)
පඩිපෙල යට ස්ටෝරු කාමරය ලෙස භාවිතා කර ඇත.

Image

උඩු මහල
විස්තරය
රූපවාහිනී කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.150)
ප්‍රදාන නිදන කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.103)
නිදන කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.103)
නාන කාමරය(ව.අ.32)

Image

ටෙරසය
මෙහි වහල වෙනුවට කොන්ක්‍රිට් ටෙරසයක් යොදා ගෙන ඇත.
කුඩා ප්‍රමානයේ ඉඩමක් බැවින් නිවස සෑදීමට වැය වෙන බිම් කොටස ටෙරසය මගින් නැවත ලබා ගෙන ඇත.
මෙහිදී මල්,පලතුරු,එලවලු මෙන්ම විශාල ප්‍රමානයේ ගස් වර්ග වගා කර ගැනීමටද විවේකය ගත කරනා ස්තානයක් ලෙසද යොදා ගත හැකිය.
තවද ඔබගේ අනාගත අවශයතා ලෙස කාමර හෝ අනිකුත් අවකාශ මෙහි ඉදි කර ගත හැකිය.

Image

මෙම නිවස ලක්ශ 45 කට පමන සම්පූර්නයෙන්ම සාදා ගත හැකිය.

නිවාස සිහිනය සෑබෑ කර ගන්න…

div.homes@yahoo.com

තමන්ටම කියා නිවසක්……..

තමන්ටම කියා නිවසක්……..
මෙය සෑම මිනිසකුගේම සුන්දර සිහිනයකි.
හිසට සෙවනක් යන්න මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයකි.
මෙම සුන්දර සිහිනය යථාර්තයක් කර ගැනීමට, තනි තනි වශයෙනුත් යම් රටක මුලික රාජ්‍ය ප්‍රතිපක්තියක් (හිසට සෙවනක්-හිතට නිවනක්) වශයෙනුත් ක්‍රියාවට නැංවීමට නොගන්නා උත්සාහයක් නොමැත.
මෙම සිහිනය යථාර්තයක් බවට පත් කර ගැනීමේදී අනුගමනය කල යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් සරල ලෙසත් පැහැදිලි ලෙසත් ඉදිරිපත් කිරීම අපගේ අරමුණයි.
ඉඩමක් මිලදී ගැනීමේ සිට නිවහනට ගෙවදීම දක්වා වූ අතිශය සංකීර්ණ වූ ක්‍රියාවලිය ඉතා සරලව සහ සුමටව මෙහිදී බලාපොරත්තු වන්න.

නිරවුල් නිවැරදි දැනුම් සම්භාරයක් ලබා නිවාස සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අපත් සමග එක්වන්න…….

DiV HoMes

අඩු වියදම් සහ සුඛෝපභෝගී නිවාස නිර්මාණ සහ ඉදිකීරිම් උපදේශකයන්….

div.homes@yahoo.com
+94 773089128