නිවාස සිහිනය අංක 01- පර්.5ක ඉඩමකට ගැලපෙන නිවස

නිවාස සිහිනය
අංක 01
පර්.5ක ඉඩමකට ගැලපෙන නිවස

මෙම නිවස පර්.5ක කුඩා ඉඩමකට ගැලපෙන පරිදි නිර්මානය කර ඇත.
දිගින් අඩි 49ක් ද පලලින් අඩි 28ක් ද පමන වන ඉඩමකට භාවිතා කල හැක.

පි‍ටුපස අඩි 10ක් ද ඉදිරිපස අඩි 15ක් ද අවකාශයක් (මිදුල) තබා ඇත.
නිවසේ එක් බිත්තියක් ඉඩමේ මායිමකටද අනෙක් පස අඩි 3ක අවකාශයක්ද තබා ඇත.

Image

බිම් මහල
විස්තරය

විසිත්ත කාමරය(ව.අ.150)
කෑම කාමරය සහ පැන්ට්‍රිය(ව.අ.180)
නිදන කාමරය(ව.අ.103)
නාන කාමරය(ව.අ.32)
පඩිපෙල යට ස්ටෝරු කාමරය ලෙස භාවිතා කර ඇත.

Image

උඩු මහල
විස්තරය
රූපවාහිනී කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.150)
ප්‍රදාන නිදන කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.103)
නිදන කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.103)
නාන කාමරය(ව.අ.32)

Image

ටෙරසය
මෙහි වහල වෙනුවට කොන්ක්‍රිට් ටෙරසයක් යොදා ගෙන ඇත.
කුඩා ප්‍රමානයේ ඉඩමක් බැවින් නිවස සෑදීමට වැය වෙන බිම් කොටස ටෙරසය මගින් නැවත ලබා ගෙන ඇත.
මෙහිදී මල්,පලතුරු,එලවලු මෙන්ම විශාල ප්‍රමානයේ ගස් වර්ග වගා කර ගැනීමටද විවේකය ගත කරනා ස්තානයක් ලෙසද යොදා ගත හැකිය.
තවද ඔබගේ අනාගත අවශයතා ලෙස කාමර හෝ අනිකුත් අවකාශ මෙහි ඉදි කර ගත හැකිය.

Image

මෙම නිවස ලක්ශ 45 කට පමන සම්පූර්නයෙන්ම සාදා ගත හැකිය.

නිවාස සිහිනය සෑබෑ කර ගන්න…

div.homes@yahoo.com

Advertisements

තමන්ටම කියා නිවසක්……..

තමන්ටම කියා නිවසක්……..
මෙය සෑම මිනිසකුගේම සුන්දර සිහිනයකි.
හිසට සෙවනක් යන්න මිනිසාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයකි.
මෙම සුන්දර සිහිනය යථාර්තයක් කර ගැනීමට, තනි තනි වශයෙනුත් යම් රටක මුලික රාජ්‍ය ප්‍රතිපක්තියක් (හිසට සෙවනක්-හිතට නිවනක්) වශයෙනුත් ක්‍රියාවට නැංවීමට නොගන්නා උත්සාහයක් නොමැත.
මෙම සිහිනය යථාර්තයක් බවට පත් කර ගැනීමේදී අනුගමනය කල යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් සරල ලෙසත් පැහැදිලි ලෙසත් ඉදිරිපත් කිරීම අපගේ අරමුණයි.
ඉඩමක් මිලදී ගැනීමේ සිට නිවහනට ගෙවදීම දක්වා වූ අතිශය සංකීර්ණ වූ ක්‍රියාවලිය ඉතා සරලව සහ සුමටව මෙහිදී බලාපොරත්තු වන්න.

නිරවුල් නිවැරදි දැනුම් සම්භාරයක් ලබා නිවාස සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අපත් සමග එක්වන්න…….

DiV HoMes

අඩු වියදම් සහ සුඛෝපභෝගී නිවාස නිර්මාණ සහ ඉදිකීරිම් උපදේශකයන්….

div.homes@yahoo.com
+94 773089128